Wydarzenia
Gmina Węgierska Górka dzięki swoim staraniom otrzyma wsparcie w wysokości 485 tys. zł na przebudowę drogi gminnej nr 5960695 w Węgierskiej Górce poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych.
Wojewoda odwiedził Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, który został wyremontowany i zmodernizowany przy współudziale dotacji w wysokości 1,5 mln zł uzyskanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Jarosław Wieczorek wybrał się również obejrzeć postęp prac drogowych przy drążeniu tuneli w zboczach masywu Baraniej Góry w ciągu drogi ekspresowej S1.
Zdjęcie: Jarosław Wieczorek