50-lecie pożycia małżeńskiego w Jeleśni

50-lecie pożycia małżeńskiego w Jeleśni

Małżonkowie, którzy w roku 1969  ślubowali sobie miłość i wierność otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale wręczyła Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska po uroczystej Mszy Świętej, która odbyła  się 17 października  2020 r. w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha w Jeleśni.

Życzenia Jubilatom, oprócz Wójta, złożyli również  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia:  Kazimierz Dybek, Władysław Gruszka, Radny Gminy Jeleśnia Ryszard Nowak, oraz z-cy kierownika USC Urzędu Stanu Cywilnego Jeleśnia: Agnieszka Dudziak-Mocek, Izabela Wyród. Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów, prezentów oraz  fotografii. 

Szanowni Jubilaci z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, przyjmijcie szczere życzenia, aby zawsze spotkały Was same miłe rzeczy, a podróż życia wiodła Was przez same  spokojne drogi. Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie, silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia  - nierozłączni!

Wójt Gminy Jeleśnia

Anna Wasilewska