Wydarzenia
Akcja "Bezpieczne wakacje 2021"- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu  corocznie podejmuje działania związane z bezpieczeństwem w okresie wakacji.   Celem akcji jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, bezpieczne korzystanie z kąpieli słonecznych, profilaktykę uzależnień (tytoń, alkohol, narkotyki w tym dopalacze), profilaktykę boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu.

Akcja jest skierowana do dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej, opiekunów kolonii, rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.