Wydarzenia
W dniach od 14 do 18 lutego br. dzieci z terenu Gminy Łękawica w ramach tegorocznej feriady biorą udział w codziennych zajęciach sportowych oraz w wyjazdach na basen. Gmina Łękawica współfinansuje w/w zajęcia. Z tej formy wsparcia skorzysta w tym roku ponad 60 dzieci z terenu gminy. Środki pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Mamy nadzieje, że czas spędzony aktywnie wpłynie pozytywnie na kształtowanie właściwych postaw i uatrakcyjni dzieciom ferie - informuje Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek
Zdjęcie: Tadeusz Tomiczek