Wydarzenia

Publikujemy ankietę dotycząca kondycji Powiatu Żywieckiego oraz ważnych zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Przedmiotowe opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie. 

Ankieta przeprowadzana jest na potrzeby opracowywanego dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+". 

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/powiat_zywiecki_strategia

Ankieta dostępna od 03.09-30.09.2021 r.