Wydarzenia

Dzisiaj doszło do poważnej usterki  systemów informatycznych (centrów sterowania) w centrach odpowiedzialnych za prowadzenia ruchu kolejowego. Awarią zajmuje się sztab PKP PLK w kontakcie z zespołem cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Premiera. 

W związku z tym wystąpią dzisiaj duże opóźnienia pociągów zarówno dalekobieżnych jak i regionalnych. 

Jak informują Koleje Śląskie: Właśnie trwa awaria systemów informatycznych (centrów sterowania) przez co będą występowały opóźnienia kursujących pociągów. Nasi pracownicy cały czas pracują nad rozwiązaniem zaistniałej sytuacji, o czym będziemy informowali w kolejnych komunikatach.

Zasięg awarii obejmuje ok. 820 km linii kolejowej w kraju.

Warto dodać, że  problemy pojawiły się dziś na kolei w Czechach.