Wydarzenia
Powiat Żywiecki podpisał porozumienie dotyczące nieodpłatnego udostępnienia kompleksu boisk zlokalizowanych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

 Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Starostą Żywieckim, Burmistrzem Miasta Żywca, Dyrektorem ZSME, Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 i Wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej GRONIE.

Na mocy zawartego porozumienia z kompleksu boisk będą mogli korzystać uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Żywcu oraz mieszkańcy miasta Żywca w godzinach popołudniowych pod opieką osoby wyznaczonej przez Urząd Miejski w Żywcu.