Wydarzenia

Do Prokuratury Generalnej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez czterech duchownych, w tym trzech związanych z diecezją bielsko-żywiecką. Sprawa dotyczy sprawy Janusza Szymika, który w latach 80-tych ubiegłego stulecia miał być wykorzystywany seksualnie przez księdza w parafii w Międzybrodziu Bialskim.

Zawiadomienie wystosowała komisja do spraw pedofilii. Dotyczy ono czterech duchownych: arcybiskupa diecezji krakowskiej Stanisława Dziwisza, emerytowanego ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej bp. Tadeusza Rakoczego, obecnego biskupa diecezji bielsko-żywieckiej i byłego zastępcy Rakoczego - Romana Pindla oraz biskupa pomocniczego Piotra Gregera. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do prokuratury po wysłuchaniu historii Janusza Szymika, który był molestowany przez proboszcza w Międzybrodziu Bialskim w latach 80-tych XX wieku.
Państwowa komisja do spraw pedofilii złożyła w prokuraturze wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykułu, który mówi m.in. o tym, że kto posiadł wiedzę o wykorzystywaniu seksualnym osoby małoletniej i nie zawiadomił o tym bezzwłocznie organów ścigania, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Janusz Szymik po raz pierwszy złożył zawiadomienie o molestowaniu 28 lat temu w 1993 roku, jednak nie zostały podjęta żadne zdecydowane działania.
Diecezja Bielsko-Żywiecka wydała w sprawie zawiadomienia oświadczenie:

Dostrzegając wielki dramat oraz ból, jaki przeżywają osoby pokrzywdzone, mając na uwadze ich prawo do sprawiedliwości oraz kierując się dobrem, także dzieci i młodzieży, uważamy współdziałanie z państwowymi organami ścigania za jedną z głównych zasad skutecznego zwalczania wykorzystania seksualnego małoletnich.
Zgodnie z nowelizacją prawa karnego, która weszła w życie 13 lipca 2017 roku oraz znowelizowanymi wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski z 6 czerwca 2017 roku, wszystkie zgłoszone przypadki są przekazywane państwowym organom ścigania. Podczas spotkania z przedstawicielem państwowych organów ścigania kanclerz kurii przekazał również wszystkie zgłoszone przypadki z okresu przed nowelizacją wyżej wspomnianego prawa, w tym także sprawę, która jest przedstawiana w doniesieniach medialnych.
Pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że sprawa przedstawiana w dzisiejszych doniesieniach medialnych została zbadana w 2014 roku, kiedy Biskup Roman Pindel, krótko po objęciu diecezji, otrzymał zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa:
06 stycznia 2014 – Bp Roman Pindel zostaje Biskupem Diecezji Bielsko-Żywieckiej
27 stycznia 2014 – przyjęcie zgłoszenia Pokrzywdzonego
14 lutego 2014 – rozpoczęcie dochodzenia wstępnego
24 czerwca 2014 – decyzja Kongregacji Nauki Wiary o rozpoczęciu karnego procesu administracyjnego
12 listopada 2014 – powołanie trybunału do przeprowadzenia karnego procesu administracyjnego
16 kwietnia 2015 – dekret karny kończący proces administracyjny
13 grudnia 2017 – prawomocny dekret Kolegium do Spraw Rekursów w Sprawach Zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary
Deklarujemy dalszą współpracę z państwowymi organami ścigania, szczególnie w sprawach mających na celu ochronę dzieci i młodzieży i wyjaśnianie zgłaszanych przypadków nadużyć wobec osób małoletnich.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Żywcu