Wydarzenia

Problem śmieci zalegających przy brzegu Jeziora Żywieckiego, zgłoszony przez jednego z naszych Czytelników, został błyskawicznie rozwiązany dzięki szybkiej reakcji naszej redakcji i współpracy z odpowiednimi instytucjami, brzegi jeziora zostały posprzątane jeszcze tego samego dnia.

Wczoraj otrzymaliśmy informację od Czytelnika, która dotyczyła nie tylko estetycznego problemu, jakim były śmieci zalegające na brzegu Jeziora Żywieckiego, ale także kwestii ochrony środowiska. Woda jest niezwykle cennym zasobem naturalnym, który powinien być należycie chroniony przed wszelkimi zanieczyszczeniami. Dlatego redakcja postanowiła niezwłocznie podjąć działania mające na celu rozwiązanie tego problemu.

Po otrzymaniu informacji, skontaktowaliśmy się z dyrektorem Zarządu Zlewni w Żywcu Marią Wisińską-Kurz i opisaliśmy sytuację. Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem i zapewnieniem, że sprawa zostanie rozwiązana. Nie minęło wiele czasu, a już tego samego dnia pracownicy Wód Polskich udali się do wskazanego miejsca i przystąpili do sprzątania.

Efektem sprzątania było zebranie kilkunastu worków z różnorodnymi odpadkami. Wśród znalezionych śmieci można było zauważyć butelki plastikowe, opakowania po jedzeniu oraz inne drobne przedmioty.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu, która nadzorowała akcję sprzątania, zaznaczyła, że zalegające śmieci na brzegu Jeziora Żywieckiego są wynikiem spływu rzek do jeziora.W związku z tym, podkreśliła, że konieczne jest prowadzenie regularnych działań mających na celu utrzymanie czystości brzegów.

Przy okazji tej akcji, zwracamy również uwagę na odpowiedzialne postępowanie wobec środowiska naturalnego. Wszyscy powinniśmy być świadomi skutków naszych działań i pamiętać, że wszelkie śmieci powinny być odpowiednio segregowane i usuwane w wyznaczonych miejscach. Dzięki temu unikniemy podobnych sytuacji i będziemy mogli cieszyć się czystością i pięknem naszych naturalnych zasobów.