Wydarzenia

Bp Piotr Greger w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył w konkatedrze w Żywcu szóstemu w historii diecezji obrzędowi konsekracji dziewic. W liturgii konsekracji biskup wezwał trzy kandydatki po imieniu i skierował do nich pytania. Po litanii do Wszystkich Świętych dziewice odnowiły postanowienia życia w czystości, a następnie nastąpiła uroczysta modlitwa konsekracji, pochodząca z najstarszego zbioru tekstów liturgicznych Kościoła rzymskiego.

Podczas modlitwy na pytanie bielsko-żywieckiego biskupa pomocniczego: „Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?” każda z trzech kobiet odpowiedziała twierdząco. Konsekrowane dziewice otrzymały obrączki i brewiarze.

W homilii bp Greger zwrócił uwagę, że liturgia konsekracji dziewic jest ofiarowaniem Bogu czystości na zawsze. „Czystość to najwyższy przejaw miłości. To gwarancja, że człowiek dostrzega w niej wartość, która zdecydowanie przewyższa pożądanie czy emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie chroni czystości, wówczas ludzka miłość staje się brudna, okaleczona fizycznie, psychicznie i duchowo. Czystość to prymat miłości, troski i wierności wobec tego, co cielesne. Czystość jako wartość nie jest chroniona przez nakazy i zakazy, ale przez miłość, dlatego poza miłością czystość staje się niezrozumiała i niemożliwa; zamiast radości i szczęścia rodzi się poczucie przygnębienia i frustracji” – zaznaczył.

Zwracając się do gotowych do konsekracji kobiet wskazał, że mają być w tym świecie żywym znakiem potwierdzającym możliwość życia zachowując cnotę czystości. „Dla Was to nie jest tylko teoria i przekonanie, ale forma i styl życia. Jesteście promotorkami tej wciąż niedocenianej wartości, z którą współczesny człowiek ma tyle problemów” – dodał.

Wyjaśnił, że obrzęd konsekracji dziewic to także okazja do modlitwy o to, aby każdy człowiek mógł swoje powołanie wypełniać z poczuciem spełnienia, zwłaszcza w obliczu krzyża codziennych trudów.

„Radość ojca zależy od tego, na ile zaakceptuje swoje rodzicielskie zobowiązania. Zadowolenie człowieka samotnego jest uzależnione od tego, na ile potrafi przeżywać taki stan. Szczęście księdza jest uwarunkowane tym, czy potraktuje kapłaństwo jako drogę życia. Radość osoby konsekrowanej zależy od motywacji, z jaką podejmie zadania wynikające ze specyfiki tej formy życia” – zauważył i zaapelował o wierność i dobre wypełnienie zadań, jakie Bóg powierza człowiekowi.

Biskup przyjął od kandydatek potwierdzenie gotowości trwania w dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Kościołowi.

Panie, które włączono do grona dziewic konsekrowanych przyjęły z rąk biskupa symbole: obrączkę – znak zaślubin z Chrystusem, oraz brewiarz – narzędzie osobistego uświęcenia przez modlitwę.

Dziewice konsekrowane 8 grudnia w konkatedrze to: Agnieszka Bieniek z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milówce, Kamila Falińska z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy i Aneta Kaczmarek z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bielsku-Białej. Przygotowywały się do tej decyzji poprzez formację duchową oraz indywidualne kierownictwo duchowe. Osobą odpowiedzialną za ich formację był o. Innocenty Kiełbasiewicz. W podniosłej uroczystości uczestniczyli krewni i przyjaciele kobiet.

Pierwsza w historii diecezji bielsko-żywieckiej konsekracja dziewicy odbyła się w Zwiastowanie Pańskie, 8 kwietnia 2013 r. Dotąd 15 kobiet z terenu Podbeskidzia zostało konsekrowanymi dziewicami.

Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego stulecia dzięki papieżowi Pawłowi VI, a w 1994 r. w czasie Synodu Biskupów w Rzymie Jan Paweł II przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego. Pierwsza konsekracja dziewicy w Polsce odbyła się ponad ćwierć wieku temu.

Dziewice konsekrowane pozbawione są poczucia bezpieczeństwa materialnego i duchowego, jakie daje zgromadzenie zakonne. Same pracują na swoje utrzymanie i same dbają o wygospodarowanie czasu na modlitwę, Eucharystię i rozwój duchowy.

W większości dziewicami konsekrowanymi zostają kobiety młode, które są aktywne zawodowo. W środowisku pracy świadczą o Chrystusie swoim życiem, poza tym włączają się aktywnie w życie Kościoła lokalnego.

Wśród dokumentów traktujących o dziewicach i wdowach konsekrowanych istotne znaczenie ma adhortacja apostolska Jana Pawła II „Vita consecrata” oraz jego list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”. Podstawą jest „Obrzęd konsekracji dziewic” w Mszale rzymskim. Prośbę o przygotowanie i udzielenie konsekracji należy kierować do biskupa swojej diecezji.

fot. ks. Piotr Bączek