Wydarzenia

Dokonano kontroli budowy chodnika w rejonie drogi ekspresowej S 1 ul. Kasztanowej w Łodygowicach.

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przekładką linii gazowej kolidujacej z przedmiotowa inwestycją. Odcinek te znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym fragmencie drogi powiatowej w Łodygowicach.