Wydarzenia
W dniu 14 października 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie odbyło się Zebranie Wyborcze Sołectwa Cięcina.
W wyniku wyborów uzupełniających z wynikiem 42 głosujących "ZA" a 5 "PRZECIW", sołtysem Cięciny została wybrana Pani Barbara Słowik.
Pani Barbara pełniła od 17 lutego 2021 roku w sołectwie Cięcina funkcję inkasenta podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych.
Zdjęcie: UG WG