Wydarzenia

Intensywne opady deszczu powodują znaczny wzrost wód w rzekach na Żywiecczyźnie. W niektórych miejscach woda przekroczyła stany ostrzegawcze i niebezpiecznie zbliża się do stanów alarmowych.

O godzinie 21.00 stany wód wynosiły: na Sole w Żywcu 298 cm, przy czym stan ostrzegawczy to 280 cm a stan alarmowy 340. Wodowskaz na Koszarawie w Pewli Małej pokazuje obecnie 209 cm, gdzie stan ostrzegawczy to 150 cm, zaś alarmowy 230. Stan ostrzegawczy przekroczyła Żabniczanka w Żabnicy, obecnie odnotowywane jest tutaj 164 cm. 

13 października 2020 roku o godzinie 17.00 Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe m.in. na terenie powiatu żywieckiego. Powodem takiej decyzji są silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych. Wojewoda Wieczorek zobowiązał wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

Jak informuje Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie intensywne opady deszczu mają ustać w godzinach porannych 14 października tego roku. 

Zdjęcie: Radosław Szczygieł