Wydarzenia

Od dnia 06.09.2021, godz. 13.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

W dniu 30/08/2021 r. Wykonawca przebudowy DW 948 poinformował, że od dnia 06.09.2021, godz. 13.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku drogi DW948 w km 31+240 ÷ 35+013 (od zapory w m. Tresna do skrzyżowania drogi DW948 z drogą DW946 w m. Oczków). Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu przewiduje ograniczenie w ruchu pojazdów na odcinku drogi DW948 podlegającym przebudowie z dopuszczeniem warunkowo ruchu pojazdów budowy, ruchu pojazdów lokalnej komunikacji zbiorowej oraz dojazdu do posesji na zamkniętym odcinku drogi (od skrzyżowania drogi DW 948 z ul. Spacerową w Tresnej do skrz. z DW946). Wykonawca informuje, że w pierwszej fazie robót, będzie realizowana wycinka kolidujących drzew, roboty branżowe. Roboty te będą realizowane w warunkach funkcjonowania wahadłowej organizacji ruchu sterowanej sygnalizacją świetlną.

W związku z powyższym wprowadzony zostanie lokalny objazd odcinka drogi DW 948 podlegającego przebudowie. Trasa lokalnego objazdu przebiega drogą powiatową 1406S (ul. Nad Jeziorem w Tresnej) od skrzyżowania z drogą DW948 (zapora w m. Tresna) - przez m. Zarzecze - drogą DW945 - drogą DW946 do skrzyżowania z drogą DW948 w m. Oczków. W załączeniu mapa poglądowa trasy objazdu dla odcinka drogi DW 948 podlegającego przebudowie w km 31+240 ÷ 35+013 oraz rys. nr 1.8 – schemat objazdu dla etapu 5 (wg projektu organizacji ruchu na czas budowy).

Wykonawca przypomina, że wciąż obowiązuje funkcjonująca od dnia 09.08.2021 tymczasowa organizacja ruchu związana z oznakowaniem trasy objazdu dla ruchu tranzytowego - dla odcinka drogi DW948 (Kobiernice – Oczków) - podlegającego przebudowie. Oznakowanie w/w organizacji ruchu przekierowuje ruch tranzytowy pojazdów na oznakowaną trasę objazdu. Przebieg trasy objazdu: droga DK 52 / droga S1 (Bielsko Biała-Żywiec) / droga DW 946 (Żywiec– Oczków). Skrzyżowania i lokalizacje węzłowe na trasie objazdu, są oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Zdjęcie: Czernichów UG