Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (27.04.2020r.) na terenie Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji przeprowadzone zostały badania 189 osób, które przebywają na terenie placówki. Wymazy zostały pobrane od pensjonariuszy i personelu ośrodka- mówi Dawid Burzacki, Koordynator Zintegrowanej Służby Ratowniczej.


„Potwierdzam również, że u kolejnych dwóch osób, które pracowały na terenie ośrodka badania w kierunku Covid-19 dały wynik dodatni. Wymazy od tego personelu zostały pobrane 24 kwietnia 2020r.”- mówi przedstawiciel Zintegrowanej Służby Ratowniczej.
„Mamy zapewnienie od Inspekcji Sanitarnej, że badania będą przeprowadzone w trybie pilnym. Od tych wyników, uzależnione jest dalsze postępowanie z pensjonariuszami. Przygotowujemy się na sytuację, gdzie zakładamy wzrost liczby pacjentów z wynikiem dodatnim. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to po uzgodnieniu z dyrekcją placówki, będziemy wprowadzać dodatkowe obostrzenia związane z ograniczeniem możliwości przemieszczania się personelu po terenie ośrodka oraz wprowadzeniem dodatkowych śluz dekontaminacji.
Osoby, które będą miały wynik ujemny, a będzie możliwość, żeby wróciły do swoich domów i tam odbyły kwarantannę, to po konsultacjach z lekarzem, otrzymają skierowanie do odbywania kwarantanny w warunkach izolacji domowej. Pozwoli to na wygospodarowanie dodatkowych miejsc rezerwowych na oddziałach Śląskiego Centrum Opieki” - mówi Dawid Burzacki, Koordynator Zintegrowanej Służby Ratowniczej.
Zintegrowana Służba Ratownicza już 10 dni w trybie skoszarowanym pracuje na terenie Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej I Rehabilitacji. W dalszym ciągu ratownicy apelują do osób, które chciałby wesprzeć działania Służby Ratowniczej- potrzebne są kombinezony ochronne III kat. Typ 5,6, maseczki ochronne ffp2 i ffp3, rękawiczki nitrylowe, pulsoksymetry, konentratory tlenu i inny sprzęt medyczny. Wsparcia można udzielić również zasilając konto zbiórki: www.zrzutka.pl/koronawirus