Wydarzenia

28 maja 2015 roku o godzinie 17.00 w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Żywcu zapowiada się ciekawe wydarzenie! Wykład wygłosi Weronika Galar a będzie zatytułowany: "Ewolucjonizm a kreacjonizm. czy można pogodzić naukę z wiarą?".

Konflikt pomiędzy ewolucjonistami a kreacjonistami ma swój początek w latach 60-tych XIX wieku. Źródłem konfliktu stało się opublikowanie w 1859 roku dzieła Karola Darwina "O pochodzeniu gatunków". Trudno o szczegóły konfliktu; patrząc z dzisiejszej perspektywy, XIX-wieczne spory o to, kto pochodzi od Boga, a kto od małpy wydają się groteskowe. Poważnym pytaniem i bodaj najważniejszym jest pytanie o to, czy można pogodzić prawdy wiary z prawdami nauki. W latach 20-tych XX wieku nastąpiło znaczne zbliżenie stanowisk. Odkrycia dokonywane w obszarze fizyki kwantowej uprzytomniły, że dotychczasowy paradygmat nauki opartej na materializmie i mechanicyzmie jest nie do utrzymania. Z drugiej strony, myśl teologiczna za sprawą wybitnych jej przedstawicieli (Karl Rahner) wyszła z okowów dogmatyzmu. Współcześnie możemy zaobserwować niepokojące zjawisko, które polega na próbie zanegowania dorobku obu stron, które od stu lat dążyły do wypracowania i poszerzania pola zbieżności.

Wydarzenie organizowane jest w ramach PRACOWNI KSIĄŻKI I INSPIRACJI.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 861 35 64 u Pani Kornelii Gąsiorek.

książka