Wydarzenia

Odbyło się spotkanie samorządowców z Powiatu Żywieckiego z Marszałkiem Województwa Śląskiego odnośnie możliwości pozyskania środków finansowych na modernizację linii kolejowej Żywiec - Sucha Beskidzka. Trwa nabór do programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ +.

"Zarówno Powiat Żywiecki jak i gminy Żywiec, Świnna i Jeleśnia zgodnie podkreśliły ważność tego przedsięwzięcia i jego znaczenie nietylko dla Żywiecczyzny ale i dla calego Województwa Śląskiego. Warto podkreślić, że dla linii Żywiec - Sucha B. samorządy gminne i powiat sfinasowały z własnych środków wstępną dokumentację - studium wykonalności dla rewitalizacji tego połączenia kolejowego" - poinformował na swoim facebookowym profilu wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Jak informuje rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Magdalena Janus - "do 26 sierpnia br. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Dzięki realizacji Programu wartego 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego. Zwiększy się atrakcyjność
i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów.

Dotychczas do Programu Kolej Plus, będącego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, wpłynęło 6 wniosków od trzech samorządów, które zainteresowane są zwiększeniem dostępności kolei w swoim regionie. Wnioski złożył Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zgłoszenia dotyczą m.in. ciągów komunikacyjnych: Czerwonka–Biskupiec–Mrągowo–Mikołajki–Orzysz, Gołdap–Olecko–Ełk oraz Ostrołęka–Chorzele–Wielbark–Szczytno. Gmina Grójec zaproponowała budowę nowej ok. 40 km linii Warszawa Lotnisko Chopina-Nadarzyn-Grójec. Do Programu swój wniosek złożył również Zarząd Województwa Podlaskiego. Zaproponował on utworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez remont i elektryfikację linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikację i odbudowę infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy.

Jednostki samorządów terytorialnych wykazują zainteresowanie udziałem w Programie. Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wpłynęło blisko 50 pytań. Zainteresowanie udziałem w Programie Kolei Plus zgłaszają kolejne samorządy - m.in. województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego, a także urzędy miast m.in. Węgrów, Bełchatów, Bytów. Kolejnych zgłoszeń PLK spodziewają się w ostatnich dniach naboru.

Kolej Plus przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu
Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Programu Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych. Warto dodać, że kolejowy transport pasażerski emituje średnio 3 razy mniej CO2 niż transport drogowy oraz ponad 8 razy mniej niż transport lotniczy. Jest to najbardziej ekologiczna forma transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej. Więcej towarów na torach oznacza także mniej tirów na drogach.

Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku".