Wydarzenia

W październiku tego roku OSP Złatna udało się pozyskać dofinansowanie w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 13 500,00 zł.

Kwota ta została przeznaczona na zakup drabiny ZS 2100/3 (drabina dwuprzęsłowa, która zniesie ciężar aż trzech osób, a do tego jest lekka, można i trwała) i umundurowania (mundur specjalny FHR 008 MAX A G GOLD).

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej jednostki.

Zakupy dokonane w ramach w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Środki pochodzą z:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach