Wydarzenia

4 lipca br. w Warszawie podpisano umowę na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej. Z programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – Powiat Żywiecki pozyskał ponad 11,6 mln złotych na realizację w/w przedsięwzięcia.

Zakres projektu obejmuje między innymi remont, adaptację  i wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz przeprowadzenie szeregu szkoleń mających na celu:

  • Kształcenie nowych kadr w zakresie energetyki odnawialnej (słonecznej).
  • Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych i młodych wykonujących prace instalatorskie poprzez zwiększenie wiedzy i praktyki w zakresie stosowania nowoczesnych technik instalatorskich.
  • Podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej, w tym nauczycieli zawodów związanych z projektem.
  • Przekazanie wiedzy i doświadczenia branży naukowej (uczelnia wyższa) oraz sferze biznesu (stowarzyszenia zrzeszające firmy z branż instalatorskich jak również same przedsiębiorstwa), poprzez udział tych podmiotów w prowadzeniu zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Planowane zakończenie projektu to wrzesień 2025 roku.

***

Od września 2022 r. trwa tzw. reforma w kształceniu zawodowym za ponad 1,4 mld złotych polegająca na utworzeniu 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności. Do współpracy w tworzeniu BCU zaproszono ponad 100 branż: organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń, zawodowych spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstw państwowych.

Będą to zaawansowane technologicznie i ukierunkowane branżowo placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w zakresie jednej z dziedzin zawodowych ujętych w danej branży. Powstaną przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa właściwe dla dziedzin, których dotyczy projekt.

Oferta BCU będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników, w obszarze danej dziedziny zawodowej.

Wśród 120 dziedzin, w których mogą powstać centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcz