Wydarzenia

Zadanie pn.: "Remont istniejącego placu zabaw w Sołectwie Słotwina poprzez likwidację starych i zakup nowych urządzeń oraz doposażenie placu w nowe elementy typu "fitness" (w tym dwa integracyjne) i wykonanie oświetlenia ." zostało zrealizowanie w ramach pomocy jaką otrzymała Gmina Lipowa ze środków Województwa Śląskiego w związku z udziałem w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021r.

W celu uatrakcyjnienia placu, który znajduje się w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz stanowi istotne dla wszystkich Mieszkańców Sołectwa miejsce, zakupione zostały: zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, bujaczki, huśtawka „ważka”, karuzela oraz samochodzik. Plac doposażono również w dwie tablice edukacyjne. Wygospodarowana przestrzeń wykorzystana została na zaaranżowanie siłowni zewnętrznej, zakupiono cztery urządzenia „fitness”, a dwa z nich dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wolną przestrzeń wykorzystano w celu zamontowania ławek oraz ławkostołów, stanowiących istotny zwłaszcza dla odwiedzających plac zabaw dzieci element małej architektury. Założone zostało również oświetlenie typu LED, zakupiono kosz do segragacji odpadów oraz tablicę z regulaminem oraz maty przerostowe w celu zapewnienia strefy bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi.

Zdjęcie: UG Lipowa