Wydarzenia

W związku z nowelizacją art. 2 i 94 Prawa farmaceutycznym (wprowadzoną ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023r. poz. 1938), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. dotyczącą  m.in. finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia pełnienia dyżurów przez aptekę ogólnodostępną na podstawie uchwały Zarządu Powiatu – Zarząd Powiatu w Żywcu w dniu 5 grudnia br. zorganizował spotkanie  konsultacyjne z właścicielami i kierownikami aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zywiec.

Z uwagi na przepisy przejściowe Rada Powiatu w Żywcu w dniu 27 listopada 2023 r. podjęła uchwałę Nr LV/551/2023 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2024 – zgodnie z którą apteki są zobowiązane pełnić dyżury na takiej zasadzie jak w roku 2023 do czasu podjęcia nowych uchwał w roku 2024 przez Zarząd Powiatu.

W trakcie spotkania uzgodniono, że apteki na terenie Miasta Zywiec będą dyżurować zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2023 r. do czasu uzgodnienia zasad dyżurowania w porze nocnej i w dzień wolny od pracy po 1 stycznia 2024 r. – czyli po wejściu w życie nowelizacji w/w ustawy.

Harmonogram dyżurów aptek do końca roku 2023 – KLIKNIJ TUTAJ