Wydarzenia

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE i Wody Polskie zorganizowały kolejną edycję ekologicznej akcji polegającej na obsianiu nasionami traw oraz roślin miododajnych terenów w pobliżu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Tym razem w kwietne łąki przemienią się wyznaczone brzegi Jeziora Czanieckiego, zbiornika Porąbka oraz rejonu kaskady rzeki Soły.

 Celem akcji jest ochrona beskidzkiej różnorodności biologicznej. W tym celu przywrócone zostaną gatunki flory charakterystyczne dla Żywiecczyzny oraz podjęte zostaną działania przeciwdziałające zanikowi roślin miododajnych. Równie ważne jest zwalczanie gatunków inwazyjnych, zagrażających równowadze przyrodniczej takich jak barszcz Sosnowskiego.

To już kolejna tego typu akcja organizowana przez PGE Energia Odnawialna we współpracy z Wodami Polskim. W zeszłym roku przekształciliśmy w łąki kwietne około 100 arów terenu wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego. Tym razem obsialiśmy kolejne 3000 m2 nieużytkówmówi Jakub Kliś, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Porąbka-Żar.

Brzegi Jeziora Czanieckiego, zbiornika Porąbka oraz rejon kaskady rzeki Soły zostały obsiane mieszanką różnorodnych nasion. Są to zarówno trawy wolno rosnące, luźno kępkowe jak i kwiaty wieloletnie i jednoroczne. Dzięki odpowiedniemu dobraniu nasion trawa nie zdominuje kwiatów, a mieszanka roślin będzie kwitła w pierwszym roku oraz w latach następnych.

Projekt przywrócenia kwietnych łąk w pobliżu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar jest częścią długoterminowych działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska. Wpisują się one też w Powiatową Strategię Rozwoju Pszczelarstwa na Żywiecczyźnie oraz działania ekologiczne realizowane w obrębie kaskady rzeki Soły.

W ramach realizowanych przedsięwzięć PGE aktywnie uczestniczy m.in. w programie odtworzenia populacji sokoła wędrownego oraz w działaniach na rzecz bezpieczeństwa bocianów. Dodatkowo PGE co roku sadzi lasy w ramach programu Lasy Pełne Energii, aktywnie współpracuje m.in. z: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Kampinoskim, Wigierskim, Słowińskim, Narwiańskim i Magurskim, a także wspiera Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji Krzywego Lasu.

Świadcząca usługi regulacyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka - Żar należy do najważniejszych obiektów Grupy PGE. Zbudowana wewnątrz Góry Żar jest nie tylko drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, ale jedyną elektrownią podziemną w kraju.

W elektrowni pracują cztery hydrozespoły odwracalne (pompo-turbiny), o mocy znamionowej 125 MW i prędkości obrotowej 600 obr./min. Hydrozespół posiada wirnika o średnicy 2918 mm, generator-silnik o mocy pozornej 150 MVA i napięciu znamionowym 13,8 kV oraz silnik rozruchowy do pracy pompowej o mocy 8 MW.

Wszystkie podstawowe urządzenia elektrowni, w tym: hydrozespoły, transformatory blokowe oraz nastawnia elektrowni umieszczone są w podziemnej komorze o długości 123 m, szerokości 27 m i wysokości 40 m.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2427,7 MW.