EKOTERM będzie zasilany gazem

EKOTERM będzie zasilany gazem
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej EKOTERM Sp z o. o., główny dostawca ciepła systemowego w Żywcu zmienia się,aby podążać za najnowszymi trendami i stawać się coraz bardziej ekologicznym producentem ciepła, ale także możliwie ograniczyć wzrost cen ciepła związanych z rosnącymi cenami na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Już w 2019 roku podjęto pierwsze kroki, aby modernizować zakład, który obecnie zaopatruje w ciepło aż 11 tysięcy odbiorców w naszym mieście. Opracowana została wówczas „Koncepcja modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Żywca - modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”. Jej podstawowym celem było zaproponowanie takich zmian, by przekształcić nasze źródło ciepła w system efektywny energetycznie, czyli taki, w którym co najmniej połowa produkowanej energii cieplnej wytwarzana będzie w kogeneracji. Energia cieplna produkowana powinna być wspólnie z energią elektryczną. Dodatkowo, według pierwotnych założeń, co najmniej 1% energii cieplnej wytwarzane ma być z Odnawialnych Źródeł Energii. Na podstawie tej koncepcji rok później, w 2020 roku opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie do Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Równolegle pojawiła się także możliwość pozyskania środków w ramach ministerialnego programu „Ciepłownictwo powiatowe”. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, co dla Żywiecczyzny ma kluczowe znaczenie. Dlatego Zarząd Spółki podjął decyzję o rozszerzeniu zadania i całkowitą zmianę paliwa z węgla na gaz ziemny. To ogromny krok w rozwoju przedsiębiorstwa i wielka zmiana, ponieważ z ciepłowni węglowej może stać się elektrociepłownią zasilaną gazem.
W maju, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki EKOTERM, przedstawiony został przez firmę Korterm - wyłonioną w drodze przetargu - program pracy instalacji po zmianach oraz plan modernizacji dotychczasowego źródła z paliwa węglowego na gazowe. Przedstawiona koncepcja została przyjęta i uzyskała zgodę na realizację.
Modernizacja źródła powinna zahamować wzrost cen energii cieplnej, a co najważniejsze inwestycja ta nie będzie dodatkowym obciążeniem dla odbiorców. Zgodnie z założeniami transformacja żywieckiego ciepłownictwa miałaby zostać przeprowadzona do końca 2025 roku.
Zdjęcie: Dario Film
Informacja: UM Żywiec

Drukuj   E-mail