Wydarzenia

15 marca tego roku na żywieckiej dzwonnicy zostanie odsłonięta tablica poświęcona ofiarom mordu katyńskiego oraz osobom, które zginęły w wypadku samolotu rządowego w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku.

Przypomnijmy, że na żywieckiej kampanili znajdują się tablice upamiętniające 167 poległych legionistów, którzy z żywieckiego Rynku wyruszyli na front I wojny światowej w sierpniu 1914; żywczan, którzy polegli walcząc przeciwko nawale bolszewickiej; wizytę Jana Pawła II w Żywcu w roku 1995 oraz tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. 15 marca tego roku zostanie w tym miejscu odsłonięta również tablica upamiętniająca Ofiary Katynia i Katastrofy Smoleńskiej.

Głos mieszkańców

O sprawie po raz pierwszy poinformowaliśmy w drugiej połowie lutego bieżącego roku. Jak wtedy zapewniał nas rzecznik prasowy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Mirosław Rymer – Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu nie złożyła w tym urzędzie wniosku o u wydanie pozwolenia na umieszczenie na murze dzwonnicy takiej tablicy. Mimo to, termin odsłonięcia był już ustalony, rozesłano również zaproszenia. Inicjatywa Społecznego Komitetu upamiętnienia Ofiar Katynia i Katastrofy Smoleńskiej oraz Proboszcza parafii kościoła N.N.M.P w Żywcu wzbudziła wiele emocji i skrajnych głosów. W ankiecie dotyczącej montażu tablicy na żywieckiej dzwonnicy, w której można było oddać głos na naszym facebookowym fanpage wzięło udział 2238 głosujących. W ankiecie pytaliśmy Was Czy na zabytkowej dzwonnicy przy żywieckim Rynku powinna zostać umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom Zbrodni Katyńskiej wraz z ofiarami katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem? Za zasadnością tej inicjatywy opowiedziało się 238 głosujących (11%), przeciwko było 2000 zabierających głos (89%).

Błyskawiczna zgoda


Mimo braku zgody z ambony kościoła parafialnego w dniu 23 lutego tego roku padły zapewnienia, że parafia uzgodniła wszystkie prace z delegaturą WKZ w Bielsku-Białej. Jeszcze w dniu 24 lutego o godzinie 9.49 Mirosław Rymer poinformował naszą redakcję: „Fakt, iż toczyły się rozmowy na temat wyglądu i umieszczenia tablicy nie oznacza, że wydana została zgoda na jej umieszczenie. Specyfika prac na zabytkach powoduje, że w wielu przypadkach, inwestor chce zorientować jakie działania przy zabytku mogą być zaakceptowane przez konserwatora i co musi zmienić w swych planach by mieć szansę na pozytywne załatwienie sprawy. Pamiętać bowiem należy, iż w odróżnieniu od np. pozwolenia na budowę, które musi zostać wydane inwestorowi, który spełnia warunki określone prawem i złożył kompletny wniosek, pozwolenie wydawane przez wkz na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma charakter uznaniowy. Natomiast ostateczne stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyrażane jest poprzez wydanie stosownej decyzji (ewentualnie postanowienia. Do czasu wydania przez wkz pozwolenia na określone działania przy zabytku nieuprawnionym jest twierdzenie, że konserwator wyraził na nie zgodę. Stąd podtrzymuję stanowisko, że Śląski wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach nie wydał pozwolenia na umieszczenie tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńska, na dzwonnicy w Żywcu przy ul. Zamkowej 6”. W dniu 1 marca przy kościele odbyła się zbiórka ofiar na tablicę. Ponownie tego dnia padły zapewnienia, że na wszelkie prace parafia posiada stosowne zgody. Ponownie więc zapytaliśmy o tę sprawę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Jak 3 marca tego roku przekazał nam Mirosław Rymer: „Od ostatniej korespondencji sytuacja się zmieniła. 24 lutego wpłynął Delegatury wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej wpłynął wniosek Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu o u wydanie pozwolenia na umieszczenie na murze dzwonnicy tablicy granitowej (granit "Padang" szary o jednolitej stonowanej kolorystyce i strukturze) o wymiarach 84 cm x 65 cm mocowane na kołkach dystansowych poświęconej ofiarom katyńskim i smoleńskim. 24 lutego br. wydane zostało pozwolenie Nr BB/113/2020 na umieszczenie wspomnianej tablicy pod istniejąca tablica "Totus Tuus" i na jej osi. Powierzchnia lica tablicy wykonana ma być w macie, wymiar, krój i kolor czcionki jak na istniejącej tablicy powyżej. Decyzja nie jest ostateczna. Jednocześnie wyjaśniam, że w przypadku postępowań wszczynanych na wniosek, jak w niniejszej sprawie, datą wszczęcia postępowania jest dzień wpływu wniosku do organu” (pisownia oryginalna).

Ocenę tego stanu rzeczy pozostawiamy Czytelnikom.

Autor: MM