Wydarzenia

Dzięki współpracy służb udaremniono kolejną próbę przemytu 26 nielegalnych migrantów.

9 października br. funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG otrzymali informację z Komisariatu Policji w Rajczy o 26 cudzoziemcach przewożonych w samochodzie typu bus. Kierowcą pojazdu na polskich numerach rejestracyjnych był obywatel Syrii. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali cudzoziemców. 26 osób posiadało słowackie dokumenty, potwierdzające ich czasowy pobyt na terytorium Słowacji. Kierowca, obywatel Syrii, posiadał tytuł pobytowy w Austrii.

Obecnie wszyscy cudzoziemcy pozostają do dyspozycji Straży Granicznej. Trwają dalsze czynności służbowe zmierzające do przekazania ich stronie słowackiej w ramach readmisji.

19-letniemu kierowcy grozi odpowiedzialność karna za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy cudzoziemcom. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat.

Od początku roku śląska Straż Graniczna zatrzymała 880 nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom od strony Słowacji.