Gilowice: Zakończono projekt "Posiłek w szkole i w domu"

Gilowice: Zakończono projekt "Posiłek w szkole i w domu"

Gmina Gilowice w 2020 r. zrealizowała projekt polegający nadoposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychwałdzie w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gilowicach.

Inwestycja była możliwa w ramach wsparcia finansowego udzielonego Gminie Gilowice zgodnie z wnioskiem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019 - 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na podstawie Umowy Nr 105/20/PSD z dnia 29 czerwca 2002 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewoda Śląskim, a Gminą Gilowice w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Wysokość wykorzystanego wsparcia finansowego przez Gminę Gilowie to łączna kwota: 152 806,40.


Drukuj   E-mail