Wydarzenia

W gminie Gilowice odbędzie się zebranie wiejskie. 

24 września 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Gilowice.

Tematyka zebrania:

  1. Zgłoszenie propozycji zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu

sołeckiego.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków o realizację zadań w ramach funduszu

sołeckiego na rok 2024.

  1. Informacja Wójta Gminy o prowadzonych inwestycjach.
  2. Sprawy bieżące.