Wydarzenia

Z inicjatywy Wójta Gminy Czernichów i Wójta Gminy Łodygowice, Starostwo Powiatowe w Żywcu w listopadzie 2020 roku złożyło do Wojewody Śląskiego wniosek o objęcie w roku 2021 dopłatą ze środków funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 9 grudnia 2020 roku Wojewoda Śląski pozytywnie rozpatrzył wniosek obejmując dopłatą w 2021 roku w/w przewozy.

W wyniku zawartego porozumienia między Gminą Czernichów i Gminą Łodygowice a Starostwem Powiatowym w Żywcu powstała nowa powiatowa linia komunikacyjna nr 5 Międzybrodzie Bialskie Żarnówka Czernichów – Tresna – Zarzecze – Szpital Żywiec. Dzięki powstaniu nowej linii mieszkańcy gmin zostali bezpośrednio skomunikowani z nowym Szpitalem Powiatowym w Żywcu.

Od grudnia 2020 roku do końca kwietnia 2021 roku trwały prace nad uruchomieniem linii i opracowaniem rozkładu jazdy. W opracowanie rozkładu jazdy zaangażowani byli z ramienia powiatu Pan Michał Urbaniec, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Sypta oraz Klub Radnych Odpowiedzialni i Niezależni (Zbigniew Kotrys, Stanisław Maruszczak, Jacek Stwora) – dziękuję za zaangażowanie.

Dziękuję Wójtowi Gminy Łodygowice za podjęcie wspólnej inicjatywy i działań zmierzających do połączenia gmin Czernichów i Łodygowice z nowym szpitalem. Dziękuję również w imieniu własnym i mieszkańców Panu Staroście Andrzejowi Kalacie za trudne dzieło zorganizowania przewozów powiatowych – dzięki tym działaniom mieszkańcy wielu gmin Powiatu Żywieckiego uzyskali dodatkowe połączenia komunikacyjne. Transport publiczny poszerzył swój zasięg – DZIĘKUJEMY. Przewoźnikowi firmie Thermo-Car życzę rozwoju i bezpieczeństwa na trasie podróży.

Mieszkańców zachęcam do korzystania z powiatowej linii nr 5, a wszelkie uwagi i sugestie pod adresem rozkładu jazdy proszę kierować pod nr telefonu 338609316. Życzę szczęśliwej podróży - jak informuje Barbara Kos-Harat Wójt Gminy Czernichów.

Zdjęcie: Pixabay