Wydarzenia

Gmina Łodygowice zawarła w dniu 29 kwietnia 2022 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 945 na odcinku od ul. Beskidzkiej w Zarzeczu do ul. Beskidzkiej w Łodygowicach.

Wykonawcą projektu będzie Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. z Katowic. Wartość umowy to ok. 583 tys. zł. Wydatek ten w całości będzie pokrywany z budżetu Gminy Łodygowice. Zakładany termin wykonania umowy: 30 czerwca 2023 r. To pierwszy ważny krok do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej.

Zdjęcie: UG Łodygowice