Wydarzenia

W sobotę 11 maja odbył się kolejny już w jaskiniach test systemu łączności podziemnej SpellCom. Przeprowadzony został w ramach poszukiwawczej akcji jaskiniowej w Jaskini Salmopolskiej, która od kilku lat (po udanej eksploracji) jest jedną z większych w Beskidzie Śląskim.

  W manewrach na zaproszenie ratowników GOPR wzięły udział ekipy ze Słowacji (Horská záchranná služba) i Czech (Horská služba ČR - oficiální stránka), grotołazi z lokalnych klubów oraz 13 ratowników  Grupy Beskidzkiej i jeden z Grupa Sudecka GOPR.

 Tym razem testowaliśmy możliwość dokładnej lokalizacji poruszających się w jaskini ratowników z radiami oraz usytuowania retransmiterów, wykorzystując oprogramowanie systemowe.
 Do jaskini, gdzie znajdowały się trzy poszukiwane osoby, zostały wysłane w odstępach czasowych cztery ekipy ratowników - każda posiadała zestaw retransmiterów oraz radio (u szefa ekipy).
 Dane odczytywane z ekranu laptopa w połączeniu z informacją przekazaną przez radio od szefa ekipy, były podstawą do graficznego tworzenia sytuacji prowadzonej akcji na mapie w bazie na powierzchni ziemi.
 W rezultacie otrzymaliśmy obraz akcji pod ziemią przedstawiony na mapie w sposób graficzny, gdzie na bieżąco można było dokładnie określić pozycję wysłanych ekip w jaskini, a co najważniejsze - lokalizację poszukiwanej osoby w momencie jej odnalezienia.
 Do stworzenia pełnej komunikacji z wysłanymi zespołami wykorzystaliśmy 22 retransmitery i 5 radiotelefonów (w tym jeden na powierzchni).
 Poza najważniejszym aspektem szkoleniowym (połowa ratowników była pierwszy raz w nowych partiach tej jaskini) i technicznym (kolejny udany test sytemu
łączności), także istotnym wydaje się być międzynarodowa integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami manewrów 

 R. Głowacki - kierownik szkolenia