Wydarzenia

Pierwszych 30 żołnierzy ze 133 batalionu lekkiej piechoty w Cieszynie zakończyło szkolenie w Szczyrku. Celem szkolenia było zapoznanie żołnierzy WOT z niemilitarnymi działaniami ratowniczymi, takimi jak dotarcie do poszkodowanych i rannych oraz ich ewakuacja z trudnego (głębokie jary wąwozy) i eksponowanego terenu (grani, stromych żlebów, półek w poprzek skalnych ścian).

Jak podkreślają żołnierze, którzy ukończyli szkolenie, zdobyta wiedza jest bezcenna.

Podczas szkolenia żołnierze dowiedzieli się jak, z wykorzystaniem sprzętu wspinaczkowego, w trudnym terenie i w różnych porach roku transportować zarówno rannych, jaki i ciężki sprzęt.

Wiedza przekazana podczas szkolenia, dzięki kadrze szkolącej nie była  jedynie teoretycznym wykładem. Szkolący się żołnierze mieli okazję do ćwiczenia sytuacji – symulacji wypadków, z którymi często zmagają się ratownicy GOPR. Ratownicy –odnosząc się do swojego doświadczenia, uwzględniając grożące niebezpieczeństwa oraz częste zachowania osób w górach, poprzez analizę tragicznych zdarzeń – praktycznie przygotowywali żołnierzy WOT do niesienia pomocy poszkodowanym.

Duży nacisk na szkoleniu kładziono na działanie w stresie i pod presją czasu, szczególnie w niskich temperaturach i w trudnym terenie pod presją czasu, na działanie. Jak przyznają żołnierze jest to najtrudniejszy, i jednocześnie najbardziej istotny element szkolenia. Uzmysławia jak ważne są częste szkolenie, bezustanne pogłębianie wiedzy i rozsądek podczas szlifowania umiejętności, które w przypadku realnego zagrożenia mogą mieć kolosalne znaczenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Ze względu na położenie i charakterystykę terenu w jakim się znajduje brygada, zdobyte umiejętności mogą być niejednokrotnie wykorzystane. Codziennie na terenie działania brygady dochodzi do wielu wypadków. Obecnie w szeregach 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy ponad 1.400 żołnierzy, w tym ponad 400 w 133 batalionie lekkiej piechoty w Cieszynie.

Warunkiem koniecznym do zapewnienia skutecznej obrony kraju jest efektywna integracja potencjału militarnego z odpowiednio przygotowanymi elementami podsystemu niemilitarnego. Współpraca cywilno-wojskowa, realizowana w celu zintegrowania działań WOT z elementami podsystemu niemilitarnego oraz innymi podmiotami środowiska cywilnego jest jednym z zasadniczych czynników wpływających na skuteczność działania całego systemu obrony terytorialnej. W tym względzie WOT, w stosunku do elementów podsystemu niemilitarnego, może pełnić zarówno rolę wspieranego, jak i wspierającego.

 Autor: płk Marek Pietrzak

Rzecznik prasowy WOT

Zdjęcie: WOT