Wydarzenia

Harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku 2021/2022 przez Koło Łowieckie nr 204 „KNIEJA” w Cięcinie.

06.11.2021r.

Polowanie zbiorowe. Bystra.
Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

  1. 21.11.2021r.

Polowanie zbiorowe. Żabnica.
Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

  1. 05.12.2021r.

Polowanie zbiorowe. Juszczyna.
Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

  1. 19.12.2021r.

Polowanie zbiorowe. Cięcina.
Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

  1. 09.01. 2022r.

Polowanie zbiorowe. Żabnica.
Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

  1. 23.01.2022r.

Polowanie zbiorowe. Bystra.
Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania  zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.