Wydarzenia

W związku z trwającą przebudową drogi wojewódzkiej nr 948 na terenie gminy Czernichów informujemy, że właściciele działek przylegających do drogi wojewódzkiej, dla których nie przewidziano przebudowy zjazdów na etapie wykonania projektu przebudowy DW 948 mogą zwrócić się do ZDW w Katowicach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu (wraz z wymaganymi załącznikami).

Procedura uzyskania zezwolenia "Jak uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu? Poradnik krok po kroku" zamieszczona jest na stronie internetowej ZDW w Katowicach pod adresem: https://zdw.katowice.pl/pl/10/1590159448/160 

Jednocześnie informujemy, że wersja elektroniczna projektu budowlanego z zaprojektowanymi do przebudowy zjazdami z drogi wojewódzkiej nr 948 znajduje się na stronie BIP ZDW w Katowicach pod adresem:   
https://m.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1595921042 w pliku „MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA/materiały do postępowania/PB/T_02 Branża drogowa”.

Projekt budowlany dostępny jest również w Urzędzie Gminy Czernichów pokój nr 20 (po wcześniejszym umówieniu).

Ponadto informujemy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. art. 29.1 budowa zjazdu (uzgodnienia, projekt i wybudowanie zjazdu) należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przylegających do drogi. Zgodnie z art.29.2 w przypadku przebudowy drogi, przebudowa zjazdów dotychczas istniejących (legalnych, uzgodnionych) należy do zarządcy drogi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U z 2016 r. poz. 124), w przypadku posiadania lub możliwości uzyskania dla nieruchomości dostępu do drogi publicznej poprzez drogę niższej kategorii niż wojewódzka, np.: gminną lub powiatową, ZDW w Katowicach nie wyraża zgody na lokalizację nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej.

Zdjęcie: Czernichów UG