Wydarzenia

Ponownie Gmina Gilowice została wyróżniona w gronie beneficjentów w odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „Inicjatywa Sołecka 2021". Inicjatywa Sołecka została zrealizowana przez Gminę Gilowice na podstawie umowy nr CRU WSL nr 2984/TW/2021 z dnia 09.07.2021r.  zawartej  z Województwem Śląskim.

            W ramach zadania pod nazwą: "DOPOSAŻENIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE GILOWICE" zostały zrealizowane działania polegające na doposażeniu placu edukacyjnego w interaktywne elementy zabawowe  oraz system monitoringu. Dzięki Inicjatywie Sołeckiej mieliśmy możliwość wyboru urządzeń innowacyjnych, które swoimi rozwiązaniami wyróżniają nas w regionie. Na Placu Edukacyjnym  w sołectwie Gilowice można skorzystać z  takich elementów jak: krzywe zwierciadła, grające trójkąty, ksylofon, panel muzyczny, głuchy telefon, eko - memory. Przy każdym urządzeniu znajduje się tabliczka informacyjna. Dodatkowo tereny zielone zostały doposażone w system monitoringu.

Zdjęcie: UG Gilowice