Wydarzenia

Wójt Gminy Jeleśnia poinformował, że Gmina Jeleśnia zamierza wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w imieniu osób fizycznych planujących ich usunięcie w 2022 roku.

W związku z powyższym proszę zainteresowane osoby o kontakt osobisty (Urząd Gminy pok. 11) lub telefoniczny (33 863-07-15) w terminie do 18 marca 2022 r.