Wydarzenia

Gmina Jeleśnia otrzymała kolejną promesę na usuwanie skutków powodzi i ulewnych deszczy w gminnej infrastrukturze drogowo-mostowej.

- Ok. 112 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wykonanie umocnień brzegów nad mostem „Do Pyrgiesów” w Jeleśni Dolnej, zawieszonym nad rzeką Koszarawą - informuje Marian Czarnota, wójt gminy Jelesnia. Pieniądze przekazuje wojewoda śląski - jako organ administracji rządowej - z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przypomnijmy, że w tym roku gmina Jeleśnia z promes od wojewody otrzymała już ponad 1,4 miliona złotych. To największa kwota wśród gmin - beneficjentów z powiatu żywieckiego.

Drewniany most do przysiółka Pyrgiesy w Jeleśni Dolnej został całkowicie zniszczony przez powódź w 2001 roku. W kolejnych latach trwała jego odbudowa – powstała betonowa, wygodna kładka.  W 2010 roku, w trakcie kolejnej powodzi,  podmyte i uszkodzone zostały przyczółki nowej przeprawy, mostna kilka miesięcy był wyłączony z ruchu. Inwestycja finansowana z ministerialnej promesy,  planowana jeszcze w tym roku, pozwoli uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

 

Autor i zdjęcia: UG Jeleśnia