Jeszcze przez kilka dni można wyłączyć swoją ziemię z obwodu łowieckiego

Jeszcze przez kilka dni można wyłączyć swoją ziemię z obwodu łowieckiego

Sejmiki wojewódzkie kończą opracowywanie projektów uchwał na podziale Polski na obwody łowieckie. Właściciele ziem na terenie województwa śląskiego mają czas do 7 stycznia na złożenie wniosku o wyłączenie ziem z obwodu łowieckiego. 

Do Urzędu Marszałkowskiego każdy obywatel może zgłosić się z wnioskiem o wyłączenie swojego terenu z obwodu łowieckiego. Właściciele ziem mają czas do 7 stycznia na złożenie odpowiedniego wniosku. Wyłączenie ziem uniemożliwia myśliwym na niej polowań. Nie będą mogli na tych ziemiach budować ambon, dokarmiać zwierząt czy wchodzić i wjeżdzać samochodami. 

Ziemię z obwodu łowieckiego może złożyć każdy kto np. prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, działalność turystyczną, rekreacyjną, edukacyjną czy inną, która jest związana z obecnością ludzi. Mogą to także zrobić właściciele upraw ekologicznych czy rolnicy i hodowcy zwierząt. 

Wszystkie te osoby zachowują prawo do odszkodowania, ale wtedy za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie czy sarny odpowiada skarb państwa, a nie koło łowieckie. 


Drukuj   E-mail