Wydarzenia

„Przyrzekli sobie cierpliwość w chwilach, gdy łatwo o utratę cierpliwości, szczerość, gdy łatwo o kłamstwo, i wyrazili świadomość faktu, że tylko upływ czasu może dowieść prawdziwego oddania.”

O sile i wiarygodności tych słów mogą zaświadczyć wszystkie pary małżeńskie, które 2 grudnia 2023 r.  obchodziły Jubileusz Diamentowych i Złotych Godów w Ujsołach.

Po uroczystej mszy świętej, odprawionej przez Proboszczy Grzegorza Badurę i Ryszarda Kubasiaka, wszyscy, na zaproszenie Wójta Gminy Ujsoły – Tadeusza Piętki, udali się do Geo-Parku Glinka by tam dalej świętować swój Jubileusz. W trakcie uroczystości pary zostały odznaczone przez Wójta w asyście Przewodniczącej Rady – Władysławy Salachny medalami Prezydenta RP, przyznawanymi parom za długoletnie pożycie małżeńskie, a Jubilaci świętujący diamentowe gody, otrzymali kryształowe statuetki. Nie zabrakło również kwiatów i upominków, jak na ten wyjątkowy czas świętowania przystało.

Pary obchodzące jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

 1. Państwo Stanisława i Edmund Salachna
 2. Państwo Władysława i Henryk Karatnik
 3. Państwo Janina i Józef Suchanek
 4. Państwo Aniela i Andrzej Słowik
 5. Państwo Stanisława i Bronisław Kręcichwost
 6. Państwo Zofia i Jerzy Janota
 7. Państwo Teresa i Paweł Leśniak
 8. Państwo Maria i Eugeniusz Kostka
 9. Państwo Bronisława i Józef Bednarscy
 10. Państwo Barbara i Edward Urbańczyk
 11. Państwo Zofia i Kazimierz Haręża

Pary obchodzące jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego

 1. Zofia i Melchior Kubiesa
 2. Teresa i Bogumił Boślak
 3. Marianna i Kazimierz Grabowscy
 4. Maria i Tadeusz Tyc
 5. Zofia i Stanisław Bednarz