Wydarzenia

Dnia 2 października 2021 roku odbyła się niecodzienna uroczystość – spotkanie par małżeńskich, które wspólnie przeżyły 25 i 50 lat.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Międzybrodziu Bialskim koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Dekanatu Międzybrodzkiego, Proboszcza Parafii Międzybrodzie Żywieckie Janusza Kuciela, Księdza Proboszcza Parafii Międzybrodzie Bialskie Marka Wróbla, oraz Księdza Proboszcza Parafii Czernichów Krzysztofa Ciurlę, na którą to Jubilaci przybyli z całymi rodzinami.

Z powodu pandemii COVID- 19 w ubiegłym roku spotkanie z małżonkami nie mogło się odbyć, więc tegoroczne świętowanie obejmowało Jubilatów z dwóch lat.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali OSP w Międzybrodziu Bialskim, gdzie dla dostojnych Jubilatów przygotowano poczęstunek przy muzyce.

24 pary małżeńskich w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny – na wniosek Wójta Gminy Czernichów, otrzymały medale „Za Długoletnie Pożycia Małżeńskie” od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia medali dokonali: Wójt Gminy – Barbara Kos-Harat, Przewodniczący Rady Gminy – Patryk Smoła oraz Wiceprrzewodniczący - Paweł Kliś. Natomiast 56 pary małżeńskie obchodziło jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego, z tej to okazji Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne oraz kwiaty. Jubilaci otrzymali również Listy gratulacyjne i upominki od Księdza Biskupa Romana Pindla. Uroczystość odbyła się w podniosłej i serdecznej atmosferze. Jubilatom zagrali i zaśpiewali młodzi wychowankowie Fundacji Braci Golec.

Zdjęcie: Łukasz Haręźlak / UG Czernichów