Wydarzenia

Trwa przebudowa ul. Habsburgów zlokalizowanej na osiedlu 700-lecia w Żywcu. Dzięki przebudowanie w Żywcu powstanie kilometr nowej ścieżki rowerowej. 

 Zakres przewidywanych prac obejmuje: roboty przygotowawcze (wytyczenie trasy, punktów wysokościowych, zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, rozbiórka elementów dróg i regulacja pionowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej), roboty ziemne (wykopy w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów), budowę kolektora kanalizacji deszczowej, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników. 

Zdjęcie: UM Żywiec