Wydarzenia

Odbyła się kolejna akcja sprzątania brzegów Jeziora Żywieckiego.

Sprzątanie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora oraz Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty.

Jak informuje SSR Żywiec: Tym razem oprócz sprzątania śmieci Strażnicy SSR Żywiec wycieli zarośla wzdłuż linii brzegowej tworząc dla wędkarzy nowe miejsca do wędkowania. Oczywiście wycinka została uzgodniona z odpowiednimi służbami. Dzięki takim akcjom wszyscy możemy się cieszyć się czystym otoczeniem. Dbanie o Jezioro Żywieckie, Naszą "perełkę" sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości i satysfakcji. Biorąc powyższe pragniemy wszystkich wymienić, a przede wszystkim serdecznie podziękować za udział w akcji.

Dyrektor MCK Marek Regel

Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu - Wody Polskie Maria Wisińska-Kurz

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żywcu

PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Żywcu

Wojsko Obrony Terytorialnej Polski 133 Batalion Lekkiej Piechoty w Cieszynie

Jednostka Strzelecka 3030 Żywiec im. POR. LEONARDA RYBARSKIEGO

Beskidzkie WOPR

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Rekreacji Starostwa Powiatowego w Żywcu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu

Ośrodek Żeglarski Politechniki Krakowskiej Przystań Żeglarska Żywiec

Prima Gaz Żywiec

Beskid Żywiec Sp. z o.o.

Akcja sprzątania została dofinansowana z Funduszu Społecznego Grupy Żywiec.

Zdjęcie: SSR Żywiec