Wydarzenia

Strażnicy SSR Żywiec przeprowadzili kolejne kontrole na terenie wód powiatu żywieckiego. Skontrolowane zostały rzeki górskie oraz oba zbiorniki zaporowe.

Efektem przeprowadzonych działań jest 6 upomnień w stosunku do wędkarzy za drobne wykroczenia. Indywidualne podejście do każdego przypadku i rzetelna ocena sytuacji jest kluczowa, aby podjąć decyzję odnośnie karania. We wszystkich przypadkach wykroczenia były drobne, popełnione nieświadomie, a przede wszystkim nie miały negatywnego wpływu na stan środowiska wodnego.

Zdjęcie: SSR Żywiec