Wydarzenia

Z dniem 1 marca 2021 roku, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu bryg. Pawłowi Górnemu.

Paweł Górny dotychczas pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żywcu.

Paweł GÓRNY urodził się 6 marca 1981 roku w Żywcu. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 2000 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oraz uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa, z dniem 25 maja 2004 roku, został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu i mianowany na stanowisko starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP. W trakcie służby awansował na kolejne stanowiska, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, a z dniem 1 czerwca 2015 roku objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu.

W trakcie służby sukcesywnie podnosił kwalifikacje zawodowe: ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa budowli. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w PSP w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Z dniem 1 marca 2021 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach powierzył bryg. Pawłowi Górnemu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Odznaczony m. in.: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – 2017 rok, brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2020 rok, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2014 rok, Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana – 2018 rok, srebrną „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego” 2012 rok.