Wydarzenia

Pojawiła się dobra infomacja dla właścicieli kompostowników. W roku 2021 osoby posiadające przy domu kompostownik zapłacą mniej za odbiór śmieci. Wystarczy złożyć deklarację. 

W gminach powiatu żywieckiego od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość tego zwolnienia różni się w poszczególnych gminach. Przykładowo w gminie Radziechowy Wieprz jest to 4 zł na jednego mieszkańca, natomiast w gminie Gilowice 2 zł na jednego mieszkańca. 

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik,
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku i samodzielnie obliczyć wysokość należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu zwolnienia za kompostownik,
  • kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady.

Zdjęcie: Pixabay