Wydarzenia

22 września 2021 roku w Geo-Parku Glinka Ujsołach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu " Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK" realizowanego w ramach programu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Słowacja 2014-2020. 

Celem spotkania było omówienie postępu prac u poszczególnych partnerów projektu oraz zaplanowanie dalszych wspólnych działań w kontekście możliwości pozyskania środków transgranicznych z perspektywy finansowej 2021 – 2027.  W spotkaniu udział wzięli : -  Starosta Żywiecki  - Andrzej Kalata,  Stanisław Baczyński Kierownik Biura BRF , Iwona Luber – inspektor biura,  Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg w Krakowie  , Grzegorz Wieniewski - Kierownik Oddziału Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wójt Gminy Ujsoły – Tadeusz Piętka , Julia Grygny – inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych  oraz  przedstawiciele gmin słowackich :  Starosta Gminy Oravska Lesna - Marek Majdiś,  Prednosta  Gminy Zakamenne - Frantisek Gonsor, Starosta Gminy Novot – Radosław Kozak.  Firmy doradcze zaangażowane w opracowanie polsko – słowackiego  projektu reprezentowali : Jurij Bielik ( Agentura Europa, Żylina) oraz Włodzimierz Stasica wraz z Moniką Kozik( Techmaster ). Transgraniczny projekt, którego całkowita wartość wynosi 1 669 764,92€,  ,  zakłada w gminie Zakamenne - odnowienie zabytkowej drogi krzyżowej Kalvarii, w Gminie Oravska Lesna -  remont budynku Domu Kultury i budowę ścieżki rowerowej, w gminie Ujsoły wykonanie ścieżki rowerowej wraz  z parkingiem  park&ride. W trakcie konferencji poszczególni partnerzy zaprezentowali swoje zadania wraz z aktualnym zaawansowaniem prac. Na zakończenie kierownik  WST w Krakowie, pan Krzysztof Kaczmarek omawiając  założenia programu Interreg na lata 2021-2027 zwrócił uwagę na to , aby nowe projekty transgraniczne w zakresie turystyki i kultury stanowiły spójną, zrównoważoną i przemyślaną ofertę po obu stronach granicy.