Wydarzenia

Urząd Gminy Rajcza przedłuża konkurs na logo Transgranicznego Ośrodka Rozwoju Regionalnego. Prace należy nadsyłać do 31 września 2012 roku. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Rajcza. Jak możemy przeczytać w regulaminie:

 Zwycięskie Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz korespondencyjnych. Umieszczane będzie głównie na ulotkach, plakatach, banerach, stronach internetowych, papierze firmowym, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, nośnikach

i gadżetach promocyjno-reklamowych.

Zaprojektowane Logo TORR powinno być przejrzyste, czytelne oraz proste w swojej formie. Musi także zawierać pełną nazwę instytucji lub jej skrót, a także jednoznacznie kojarzyć się z tą instytucja, której przyszłe powołanie będzie miało na celu koordynowanie prac w zakresie promocji kultury, sportu, tradycji i rekreacji na obszarze transgranicznym, a także reprezentowanie lokalnych kultur i potencjału społecznego, gospodarczego i geograficznego w kontaktach z innymi państwami słowiańskimi.

Więcej szczegółów i dalsza część regulaminu  na oficjalnej stronie gminy Rajcza w zakładce Transgraniczne Partnerstwo dla Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Zapraszamy do udziału.