Wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce wraz z Biblioteką Publiczną organizuje konkurs recytatorski z okazji roku Juliana Tuwima. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na poezję, promowanie talentu dzieci i młodzieży oraz pobudzanie aktywności twórczej.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Szkół Średnich,

młodzieży pracującej i osób dorosłych.

2. Uczestnicy konkursu prezentują następujące utwory wg swoich kategorii:

Utwór Juliana Tuwima Czas: do 5 min

Utwór Juliana Tuwima

+ Utwór dowolnego

poety Czas do 10 min.

3. Dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym.

4. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

5. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i przesłanie na adres Organizatora

karty zgłoszenia do 17 maja 2013 roku z dopiskiem: „Konkurs recytatorski”. Szczegółowe

informacje o przebiegu konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie:

www.milowka.pl , www.gok.milowka.pl.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

VI Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 23-24 maj 2013r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku

Kultury w Milówce

Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 23-24 maj 2013r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku

Kultury w Milówce

Więcej: gok.milowka.pl

książka