Wydarzenia

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz organizuje II Gminny Konkurs Teatralny pt. "Piosenka jest dobra na wszystko!". Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2014 r. w Domu Ludowym w Wieprzu. Nagrodą  jest wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na "Straszny Dwór" Stanisława Moniuszki w dniu 24 kwietnia 2014


Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

I kategoria - szkoła podstawowa,

II kategoria - gimnazjum,

III kategoria – grupy mieszane*

* w kategorii III udział wziąć mogą grupy składające się z osób w różnym wieku, zarówno osoby dorosłe, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, rodziny, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia itp.

Celem konkursu jest:  1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, tolerancję, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

  2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku.

  3. Zmobilizowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych i przemocy.

  4. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy.

  5. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki narkomanii, agresji, przemocy poprzez formy aktywne, w tym formy teatralne.

Więcej informacji na: radziechowy-wieprz.pl

 teatr