Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Żywcu zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+.

Dokument przedstawia cele i kierunki rozwoju, dzięki którym możliwy będzie rozwój powiatu na wielu płaszczyznach. Wskazane w dokumencie założenia odnoszą się do identyfikowanych zasobów i potencjałów oraz widocznych deficytów i zagrożeń rozwojowych. Konsultacje  społeczne mają zasięg otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Żywieckiego.

Termin konsultacji: 01 do 22 kwietnia 2022r. Szczegóły oraz formularz – KLIKNIJ TUTAJ