Wydarzenia

W dniu 01.07.2020 roku dokonano kontroli robót budowlano drogowych w ciągu DP nr 1427 S w Świnnej.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Inwestorem zastępczym na tej inwestycji jest Gmina Świnna.